Např. Baterie, zásuvka, reproduktor...

Regulátory mohou řídit vytápění teplovodních soustav s  radiátory, podlahovým vytápěním nebo i různými topnými jednotkami, např.  Saharami. Systém RNET64 pro teplovodní soustavu tvoří komunikační síť, kterou jsou propojeny jednotlivé prvky systému.

Pokojová termostatická čidla nejsou pouze pasivními snímači teploty, ale jsou řízena vlastním mikroprocesorem, který zajišťuje výměnu informací a příkazů s řídící jednotkou. Tento typ čidel je označován jako digitální. Každý prvek v systému musí mít svoji jedinečnou adresu. Každé čidlo je vybaveno přepínači, kterými se definuje jeho adresa.

U regulačního systému RNET64 představuje každé termostatické čidlo jeden řídící kanál systému. Maximálně může být připojeno na jedné řídící jednotce 32 termostatických čidel. Jeden programovatelný termostat může ovládat 10 hlavic s termopohonem. Tato vlastnost je vhodná např. pro učebny, konferenční místnosti, atd.

Všechny komponety regulace, mimo prostorových čidel, mohou být umístěny v rámci domovního el. rozváděče nebo v malém samostatném rozváděči např. v technické místnosti, kde je i podlahový rozdělovač.

Základní prvky

Základní prvky jsou nezbytným minimem pro každý regulátor a žádný z nich nesmí být nikdy vynechán. Základ tvoří řídící jednotka s napájecím zdrojem, jednotlivé programovatelné pokojové termostaty a hlavice s  termopohonem.

Nadstavbové prvky

Nadstavbové prvky zvyšují komfort a zlepšují některé vlastnosti regulačního systému, jejich použití však není nezbytné. Do nadstavbových prvků patří koncový člen (KC64_NET), okenní kontakty (OK_NET), LOW modem, vlečné moduly SJ64-1 a SJ64-8.

Regulaci RNET64 lze použít i na větší objekty, např. školy, kancelářské budovy, výrobní podniky, apod.

V této kategorii nejsou žádné výrobky.