Např. Baterie, zásuvka, reproduktor...

Převzetí poškozeného balíčku


Jak správně převzít balíček a co dělat, když se doručení

nepovede


V průběhu doručování

Máte-li podezření, že je během doručování vašeho balíčku nějaký problém, zkontrolujte si

stav doručování. Sledovací číslo vaší zásilky naleznete v e-mailu o expedici balíčku, případně

vám přišlo SMSkou přímo od dopravce. Neprobíhá-li doručení jak má, kontaktujte prosím

přepravce s dotazem na stav vašeho balíčku. Potřebné kontakty naleznete na konci tohoto

doporučení.


Jak postupovat při přebírání balíčku

Převzetí vašeho balíčku věnujte prosím náležitou pozornost, předejdete tím případným

komplikacím.

Při přebírání zásilky prosím pečlivě zkontrolujte stav balíčku. Zaměřte se především na to,

zda je balíček neporušený (proražený, pomačkaný či jinak zdeformovaný) a jestli je

neporušená ochranná páska obchodu. Není-li vše v pořádku, může to znamenat poškození

zboží, nebo neoprávněné vniknutí do zásilky.

Po převzetí balíčku ihned na místě převzetí zkontrolujte, že není obsah balíčku poškozen.

Přeberete-li balíček od kurýra či doručovatele, bez otálení po jeho obchodu zkontrolujte, zda

není obsah poškozen.

Pro případ, že balíček, nebo jeho obsah jsou poškozen, postupujte prosím podle následujících

pokynů.


Vážné poškození balíčku

Je-li balíček vážně poškozen nebo otevřen a vypadá to, že je poškozen i obsah, tak odmítněte

převzetí balíčku a kurýra nebo doručovatele požádejte, aby jako důvod nepřevzetí balíčku

uvedl „Poškozený obal“. Poté nás prosím neprodleně informujte, že balíček nebylo možné

převzít z důvodů poškození.


Menší poškození balíčku

Je-li balíček poškozen pouze trochu a nezdá se, že by byl poškozený obsah, můžete jej

převzít. V každém případě však při převzetí zapište do dodacího listu (případně požádejte o

vložení do terminálu kurýra nebo doručovatele) výhradu „Obal poškozen“. Poznámku vložte

i v případě, že balíček přebíráte na poště. Poznámku uveďte i při menším poškození, usnadní

to řešení případné reklamace.

Po převzetí balíčku si prosím neprodleně zkontrolujte jeho obsah. V případě, že jste balíček

převzali na poště, zkontrolujte jej hned po převzetí, ještě než odejdete z pošty. Je-li obsah

balíčku poškozen, uplatněte reklamaci okamžitě na poště.


Jak postupovat, když chci uplatnit reklamaci u PPL:

Zachovejte kompletní obal i obsah pro případ dokumentace poškození při řešení reklamace.

Reklamaci nahlaste společnosti PPL pomocí reklamačního formuláře viz níže. V případě e-

mailu nezapomeňte uvést číslo zásilky a kontakt. Reklamační pracovník společnosti PPL

vás bude kontaktovat a reklamaci s vámi dořeší.

Vždy si pořiďte fotodokumentaci balíčku před rozbalením i po rozbalení.

Reklamaci nahlaste ihned, nejdéle však do tří pracovních dní od převzetí balíčku. Reklamaci

můžete uplatnit i v případě, že přepravní obal nebyl viditelně poškozen nebo jste kurýrovi při

převzetí neuvedli výtku „Obal poškozen“.

 

Jak postupovat, když chci uplatnit reklamaci u České pošty:

V případě, že jste balíček přebrali na poště, uplatněte případnou reklamaci nejlépe okamžitě

po převzetí. Ušetříte si cestu a výrazně zmenšíte možnost zamítnutí reklamace.

Pokud jste na poškození přišli doma, doneste kompletní zásilku (včetně všech obalů,

adresního štítku a vnitřních vystýlek) neprodleně na poštu a požádejte o reklamaci

poškozené zásilky. Daná pošta má povinnost hodinek repliky rolex reklamaci sepsat a zásilku si ponechá po dobu

řešení reklamace. Reklamace je vyřízena do 30 dnů, náhradu dostává adresát zásilky.

Vždy si pořiďte fotodokumentaci balíčku před rozbalením i po rozbalení.

Reklamaci nahlaste ihned, nejdéle však do tří pracovních dní od převzetí balíčku. Reklamaci

můžete uplatnit i v případě, že se přepravní obal nezdál viditelně poškozen nebo jste

doručovateli při převzetí neuvedli výtku „Obal poškozen“.

Kontakty na dopravce


PPL

e-mail: info@ppl.cz

Zákaznická linka: 225 331 500

Reklamační formulář:  https://www.ppl.cz/main2.aspx?cls=reklamace


Pracovní dny: 7:00-20:00

Sobota: 8:00 - 16:00


Česká pošta

e-mail: info@cpost.cz

Zákaznická linka: 840 111 244

Pracovní dny: 7:00 - 19:00

Sobota: 8:00 - 12:00